Biblioteca

La Biblioteca de Montserrat: un espai de cultura al llarg dels segles

Data:05/12/2007

Aquesta monografia, escrita pel P. Damià Roure, director de la Biblioteca, amb fotografies de Dani Marín i Pep Parer, ha estat editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i patrocinada per Telefònica.

El llibre presenta la Biblioteca de Montserrat al llarg de la seva història i descriu els principals continguts dels seus fons actuals. Ofereix alguns exemples de les obres manuscrites o impreses més notables, tant de la biblioteca anterior al 1811, destruïda durant les guerres napoleòniques, com de la biblioteca actual, formada a partir de mitjan segle XIX, amb un remarcable període de creixement durant la primera meitat del segle XX. En el moment actual, la biblioteca conté obres de diversos períodes històrics, des dels inicis de l'escriptura fins a les èpoques més recents. Les seves seccions abasten els diversos camps de les humanitats. En tant que espai de cultura, el seu objectiu és facilitar als monjos i als estudiosos de la història i de la teologia l'equipament necessari per a dur a terme un treball de recerca i donar peu a publicacions. També busca de col•laborar, amb nous mitjans, en la difusió d'aquests fons d'estudi i crear ponts de diàleg i d'intercanvi amb el món contemporani. L'obra conté una abundosa il•lustració a tot color, que permet de seguir millor la riquesa i la varietat dels fons que conté la Biblioteca de Montserrat.

Amb aquesta publicació, la Biblioteca de Montserrat deixa de ser una gran desconeguda. Es presenta resseguint el curs de la seva història i, sobretot, aturant-se en els continguts essencials dels seus fons actuals. La biblioteca actual, a causa del seu creixement per adquisicions o donacions successives, realitzades a partir de la segona meitat del s. XIX, pot ser considerada com una biblioteca de biblioteques, ordenada entorn d'uns eixos temàtics al voltant dels quals gira l'activitat cultural del monestir o, fins i tot, dels principals interessos culturals de la societat que l'envolta i que entra en relació, des de més a prop o més lluny, amb Montserrat.

Els fons de la biblioteca es poden consultar mitjançant els seus catàlegs a través de la pàgina web de la biblioteca (www.bibliotecademontserrat.net), on ja són accessibles el catàleg general, el de manuscrits, el d'incunables i el de publicacions periòdiques. A més a més, alguns dels textos més significatius es poden consultar des de casa, pàgina per pàgina, ja que Montserrat contribueix també a la formació de diverses biblioteques virtuals, com ara la Joan Lluís Vives o la Cervantes Virtual, així com amb un fons de Google Books dels segles XVII a XIX.

Si esteu interessats a adquirir el llibre podeu fer-ho a través de la pàgina web de Publicacions de l'Abadia de Montserrat (pamsa@pamsa.cat).