Informació

Consulta a Sala

La consulta als fons de la Biblioteca es fa a la Sala de Consulta, l’única accessible als lectors. El fons de la Biblioteca és d’accés restringit, les obres localitzades al catàleg s’han de sol•licitar, omplint els formularis disponible a tal efecte a la Sala de Consulta, al personal de la Biblioteca que s’encarregarà de posar-les a disposició dels lectors per a la seva consulta.

La sol•licitud de documents es podrà efectuar de 9:15 a 13:30 h. i de 15:15 a 16:30 h. Serà possible sol•licitar un màxim de 6 documents al dia. Per a la consulta dels fons de reserva, incunables i manuscrits, caldrà sol•licitar-ho amb un dia d’antelació com a mínim.

Servei de Documentació

El servei de documentació us proporcionarà informació bibliogràfica i us ajudarà a cercar i a obtenir la informació i els documents que necessiteu per al desenvolupament de les vostres activitats científiques.

Servei d’obtenció de documents

Aquest servei proporciona a institucions i usuaris externs la reproducció digital de documents del fons de la Biblioteca. Per sol•licitar els documents cal emplenar el formulari de petició de documents.

Una vegada rebuda la petició la Biblioteca enviarà el pressupost corresponent i, quan aquest pressupost sigui acceptat i pagat segons les tarifes vigents, es procedirà a l’enviament del document.

La Biblioteca disposa de servei de fotocòpies que realitzarà el personal de la Biblioteca.

Els usuaris d'aquests serveis es comprometen a respectar les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel•lectual i copyright.

Reproducció i drets d’imatge

La Biblioteca té com una de les seves funcions principals la de vetllar per la conservació i la difusió del seus fons bibliogràfics, i vol posar a disposició dels seus usuaris les mesures oportunes per a facilitar la seva consulta, tot i evitant-ne el deteriorament dels materials. El personal bibliotecari valora per a cada consulta l’estat físic de cada obra i decideix el tipus de reproducció adient.

Els documents es faciliten exclusivament amb finalitats d’investigació personal de caràcter cultural o científic. No està autoritzat el seu ús comercial (Llei 21/2014, de 4 de novembre, de la Llei de Propietat Intel•lectual).

El sol•licitant es compromet a demanar els corresponents drets d’autor als seus legítims propietaris o a l’entitat de gestió de drets que els trameti, en el cas que ho vulgui publicar.

De les imatges propietat de la Biblioteca de Montserrat, en cas que estiguin destinades a un ús públic, s’ha de sol•licitat el corresponent formulari d’autorització a la Biblioteca de Montserrat.

Dret de cita

Els treballs publicats amb material procedent de la Biblioteca de Montserrat se citarà amb l’acrònim BAM (Biblioteca de l’Abadia de Montserrat) seguit de la signatura topogràfica del document citat: BAM, Ms. 174 ; BAM, Segle XVI 8º 42

Els documents procedents de l’Arxiu de Montserrat se citaran amb l’acrònim AAM (Arxiu de l’Abadia de Montserrat).

Els documents procedents de l’Arxiu Musical de Montserrat se citaran amb l’acrònim AMM (Arxiu Musical de Montserrat).