Informació

Horaris d'atenció al públic

L'accés a la Biblioteca s'ha de concertar amb cita prèvia.
De dilluns a divendres,
matí, de 9:15 a 14 h.
tarda, de 15:30 a 17 h.

El servei de petició de documents acaba una hora abans del tancament.