Informació

Accés a la Biblioteca

La Biblioteca posa a disposició d'investigadors i estudiosos els seus recursos bibliogràfics per al desenvolupament de les seves activitats científiques.

L'accés a la Biblioteca sempre s'ha de concertar amb cita prèvia que podeu demanar enviant un correu electrònic a biblioteca@abadiamontserrat.net o bé per telèfon 93 877 77 68.

Per accedir a la Biblioteca de Montserrat caldrà presentar un carnet d’investigador o un carnet d’identificació personal, tipus DNI o passaport.

Per a la consulta de determinats fons de reserva, com a justificació dels fons a consultar, es requerirà un carta de presentació oficial d'alguna entitat acadèmica o investigadora, signada per un docent universitari o un membre d'una acadèmia de recerca reconeguda oficialment. La consulta d'aquests fons queda supeditada a l'autorització expressa del conservador responsable.

Podeu sol•licitar la reproducció digital de documents del fons de la Biblioteca utilitzant el formulari de petició de documents