Biblioteca

Donacions

La Biblioteca accepta donacions, en la forma de llibres o altres materials, com gravats, mapes, o material gràfic.

Totes les donacions són avaluades amb cura i deteniment pel personal de la Biblioteca per tal d’assegurar la seva idoneïtat abans de ser incorporades al nostre fons. Per això us recomanem que us adreceu a nosaltres per encaminar la vostra donació.

Projectes

La Biblioteca té entre els seus objectius oferir al major nombre possible d’usuaris l’accés al patrimoni que preserva. Per aquest motiu continuament estem definint i planificant noves iniciatives que ho facin possible; ja sigui mitjançant la millora dels equipaments disponibles (tecnològics, arquitectònics...), la creació de nous serveis, la digitalització dels fons, i altres accions que puntualment tenim oportunitat de desenvolupar.

Seran, doncs, benvingudes les propostes de col·laboració i patrocini per part dels qui desitgeu ajudar-nos a desenvolupar aquests projectes de la nostra biblioteca. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem amb més detall de les possibilitats de participació en les accions que estan en marxa. Així mateix seran ben rebudes les propostes de nous projectes, sempre que s’adiguin amb les línies d’actuació de la Biblioteca.