Biblioteca

Missió i funcions

La Biblioteca de Montserrat té com a missió donar suport a la lectura i a la investigació pròpies d'un monestir benedictí. És un instrument indispensable per a recolzar els centres d'estudi de l'Abadia i l'activitat cultural de Montserrat.
Així mateix la biblioteca és oberta als investigadors i a lectors interessats en els temes propis que conté.