Biblioteca

Resum històric

Des de la fundació del monestir, en el segle XI, consta ja l'existència d'obres manuscrites i, des del segle XII, Montserrat va tenir el seu propi scriptorium, molt actiu als segles XIV i XV. La inauguració d'un taller tipogràfic a Montserrat, promogut per l'abat Cisneros l'any 1499, va afavorir la difusió cultural del monestir. Durant els segles XVII i XVIII, la biblioteca va créixer i va diversificar els seus fons fins a arribar a reunir, segons consta, milers d'obres en les seves prestatgeries. El moment mes tràgic de la seva història va ocórrer durant les guerres napoleòniques, quan en 1811 el monestir va ser destruït i es va perdre la major part del seu tresor bibliogràfic.

La biblioteca actual

La biblioteca actual té el seu inici a finals del segle XIX i, de manera particular, va créixer durant l'abadiat del P. Antoni M. Marcet (1913-1946). En pocs anys el fons de la biblioteca va passar de quinze mil volums a la xifra aproximada de cent cinquanta mil. La guerra civil espanyola, primer, i, després, la segona guerra mundial van interrompre o si més no van dificultar les adquisicions. Posteriorment, en els últims decennis, ha estat possible duplicar els seus fons.

Els fons

Destaquen les seccions de filosofia, teologia, ciències bíbliques, patrologia, litúrgia, música, història de l'art. Cal destacar també els seus apartats d’històra general universal, en particular medieval i d’Europa, d’història de Catalunya i països de la Corona d’Aragó, amb un fons d’històries locals i de la guerra civil d’Espanya

  • Monografies: 330.000
  • Publicacions periòdiques: 6.000
  • Manuscrits: 1.500
  • Incunables: 400
  • Segle XVI: 3.700
  • Gravats: 18.000
  • Mapes antics: 500