Biblioteca

Procés de digitalització del catàleg històric

La història dels catàlegs de la Biblioteca de Montserrat va començar amb la confecció d'uns cedularis manuscrits. Fins a 1943, els lectors disposaven únicament d'un catàleg d'autors. Aquest any va començar la creació dels catàlegs manuals d'autors i matèries, en fitxes mecanografiades. Aquestes fitxes constitueixen el punt de partida de l'actual procés d'informatització del catàleg de la Biblioteca de Montserrat, iniciat l'octubre de 1998 com a fruit d'un Conveni entre la Fundació Telefónica i la Fundació Abadia de Montserrat 2025. L’empresa Ifigenia Plus ha coordinat aquest procés, que ha estat realitzat per Verba Logica, grup d’investigació i anàlisi automàtica de documents del departament de lògica de la UCM. Donat el volum dels fitxers a informatitzar, es va optar per la conversió automatitzada dels catàlegs.


El procés de treball ha estat el següent:
  • Captació i lectura automàtica dels registres.
  • Anàlisi i traducció de la informació captada a notació uniforme.
  • Transformació al format d'arribada (MARC21), per a ser integrada en el sistema de gestió de la biblioteca.

Amb aquest procés s'ha realitzat la conversió a format electrònic de dos-cents cinquanta mil registres del catàleg de la biblioteca de l'Abadia de Montserrat corresponents al fons de monografies, manuscrits, incunables, catàlegs de segle XVI, cartografia, gravats i publicacions periòdiques. Cal afegir a aquestes dades, els setanta-cinc mil registres catalogats informàticament des de 1990 a la mateixa biblioteca de l’Abadia. És convenient assenyalar que aquest catàleg està en període de revisió permanent, perquè les fitxes que s'hi ofereixen en ell es basen en un catàleg històric. Amb tot, hem preferit oferir aquesta informació essencial, suficient per poder saber si la biblioteca conté una obra buscada. Les referències a matèries es troben, per a les obres més antigues, en llatí i, per a les més recents, en català.