Inventari de l’Arxiu del Cançoner Popular


You may access the entire content of the books from the “Inventari de l'arxiu del Cançoner Popular” Obra del Cançoner Popular Vol.4-1

Obra del Cançoner Popular Vol.4-1

Inventari arxiu cançoner popular, 1 (materials 4-1) Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993-1994.

Obra del Cançoner Popular Vol.4-2

Inventari arxiu cançoner popular, 2 (materials 4-2) Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993-1994